Jakość kształcenia IDI

Akredytacja PKA

Informujemy, że Uchwałą Nr 485/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 września 2017 r. w sprawie oceny programowej na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, wdało ocenę pozytywną. Stwierdzając tym samym, że Instytut Dziennikarstwa i Informacji spełnia wszystkie wymagania do prowadzenia studiów na w/w kierunku. Zob. tekst Uchwały.


Karty przedmiotów – Studia pierwszego stopnia
Karty przedmiotów – Studia drugiego stopnia
Baza prac dyplomowych powstałych w IDI

Otwórz bazę prac dyplomowych

Top