Zmiany, zmiany, zmiany…

Na podstawie Uchwały nr 71/2019 Senatu UJK, z dniem 1.11.2019 roku Instytut Dziennikarstwa i Informacji stanie się Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Zmianie uległa także struktura jednostki. Obecnie w skład Katedry wchodzą dwa zakłady: Zakład Medioznawstwa oraz Zakład Komunikacji Społecznej i PR, jak również Pracownia Dydaktyki Dziennikarstwa, Reklamy i PR. Badania naukowe prowadzone przez pracowników koncentrują się w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Zmienia się także adres strony www

zapraszamy pod adres kdiks.ujk.edu.pl

Top