Struktura Instytutu

Zakład Medioznawstwa

pokój 224, tel. 41 349 71 45

Kierownik Zakładu:

prof. zw. dr hab. Tomasz Mielczarek

Pracownicy samodzielni:

prof. zw. dr hab. Tomasz Mielczarek
dr hab. prof. UJK Renata Piasecka-Strzelec

Adiunkci:

dr Olga Dąbrowska-Cendrowska
dr Judyta Perczak

Starsi wykładowcy:

dr Jolanta Kępa-Mętrak

Zakład Dziennikarstwa

pokój 224, tel. 41 349 71 45

Kierownik Zakładu:

prof. dr hab Jolanta Chwastyk – Kowalczyk

Pracownicy samodzielni:

prof. dr hab Jolanta Chwastyk – Kowalczyk
dr hab. prof. UJK Alicja Gałczyńska

Adiunkci:

dr hab. Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek

Starsi wykładowcy:

mgr Stanisław Blinstrub

Zakład Historii Mediów

pokój 223, tel. 41 349 71 40

Kierownik Zakładu:

prof. zw. dr hab. Danuta Hombek

Pracownicy samodzielni:

prof. zw. dr hab. Danuta Hombek
dr hab. prof. UJK Monika Olczak- Kardas
dr hab. prof. UJK Jacek Rodzeń

Adiunkci:

dr hab. Izabela Krasińska
dr hab. Aleksandra Lubczyńska

Pracownia Informacji i Nowych Mediów

pokój 223, tel. 41 349 71 40

Kierownik pracowni:

vacat

Adiunkci:

dr Tomasz Chrząstek
dr Maria Siuda

Starsi wykładowcy:

mgr Miłosz Skiba

Top