PRESIK

presik logo

Opiekunowie Studenckiego Koła Naukowego „Presik” dr Judyta Perczak mgr Mateusz Zapała Zobacz: Strona internetowa magazynu Presik

ExLibris

logotyp

Studenckie Koło Naukowe Bibliologów "Ex Libris" działa w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Do naszego Koła należą

Top