Rada Instytutu

prof. zw. dr hab. Danuta Hombek,
prof. zw. dr hab. Tomasz Mielczarek,
prof. dr hab. Jolanta Chwastyk–Kowalczyk
dr hab. Renata Piasecka -Strzelec prof. UJK,
dr hab. Alicja Gałczyńska prof. UJK
dr hab. Monika Olczak – Kardas prof. UJK
dr hab. Jacek Rodzeń prof. UJK
dr hab. Jolanta Dierżyńska-Mielczarek
dr hab. Aleksandra Lubczyńska
dr hab. Izabela Krasińska
dr Tomasz Chrząstek,
dr Jolanta Kępa-Mętrak,
mgr Justyna Szczygielska-Brzoza

Top