Jakość kształcenia IDI

Niniejsza strona zawiera linki do dokumentów lub stron internetowych związanych z systemem zapewnienie jakości kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Linki prowadzą do uregulowań ogólnouczelnianych, wydziałowych oraz instytutowych.


Baza prac dyplomowych powstałych w IDI

Otwórz bazę prac dyplomowych

Top