Wykład prof. Tomasza Mielczarka w KTN

wykład prof. Tomasz Mielczarka

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. Tomasz Mielczarka Tygodniki opinii w zmieniającej się rzeczywistości, który zostanie wygłoszony w ramach cyklu  "Wiedza:

10 lat PTKS

W dniach 25-26 kwietnia 2017 roku na Uniwersytecie Wrocławskim miała miejsce Konferencja Dokonania dekady i perspektywy rozwojowe studiów nad mediami

Zwiększona punktacja

baner 7pkt. dla Rocznika

Z satysfakcją informujemy, że wydawany w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji "Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy", w ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rocznik Bibliologiczno – Prasoznawczy

  Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy Instytut Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Świętokrzyska 21D, 25-406 Kielce tel. (041) 349-71-42 email: idi@ujk.kielce.pl Strona WWW: Rocznik

Top