Nie żyje prof. Stefan Pastuszka [data pogrzebu]

Prof. Stefan Józef Pastuszka W latach 1992-2010  był związany z naszym instytutem. Promotor wielu prac magisterskich poświęconych działalności telewizji, radia i prasy. Był też mocno zaangażowany w ideę powstania uniwersytetu w Kielcach. Msza żałobna odbędzie się 16 października o godz. 13.00 w Bazylice katedralnej Wniebowzięcia NMP w Kielcach.

Prof. dr hab. Stefan Józef Pastuszka urodził się 21 sierpnia 1941 r. W 1965 r. ukończył historię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Był nauczycielem historii i języka polskiego w szkołach średnich. W 1975 roku uzyskał doktorat w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.  – Interesowała go szczególnie historia ruchu ludowego. Był też znawcą mediów – mówi prof. dr hab. Wiesław Caban, przyjaciel Stefana Pastuszki.

W latach 1975-1990 pracował w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Kielcach, w Zakładzie Historii. W latach 1983–1990 był jego kierownikiem. 

W 1991 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego.  

W 1993 roku został wybrany do Senatu RP z województwa świętokrzyskiego z listy PSL. W latach 1993–1997 był wiceprzewodniczącym Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Jego wkład w uchwalenie Konstytucji RP w 1997 roku był bardzo duży.

W latach 1994 –1997 był wiceprzewodniczącym delegacji parlamentu RP do Rady Europy. W latach 1995 – 1997 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Od 1993 do 1997 był członkiem Rady Programowej Polskiego Radia S.A. a w roku 1997 wchodził w skład Rady Programowej Telewizji Polskiej S.A. W latach 2003–2006 przewodniczył Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego.

Top