Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – studia podyplomowe

obrazek

Dwusemestralne studia, prowadzone w systemie niestacjonarnym:

– zapewniają odpowiedni zasób wiedzy z zakresu informatologii, bibliologii, innych dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych

– rozwijają umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne niezbędne do efektywnego rozwiązywania różnorodnych problemów, związanych z funkcjonowaniem bibliotek w społeczeństwie wiedzy i informacji

– przygotowują absolwentów do podejmowania pracy zawodowej w tradycyjnych bibliotekach różnych typów (naukowe, publiczne, pedagogiczne, szkolne), a także bibliotekach hybrydowych – łączących tradycję z nowoczesnością – przestrzeń rzeczywistą i wirtualną.

Instytut Dziennikarstwa i Informacji dysponuje  salami wykładowymi, ćwiczeniowymi  i pracownią komputerową. Pomieszczenia dydaktyczne wyposażone są w następujący sprzęt: projektor multimedialny, tablica interaktywna, wizualizer elektroniczny, naziemna telewizja cyfrowa, nagłośnienie, komputer stacjonarny (zainstalowany w biurku prowadzącego zajęcia), dotykowy ekran, dotykowy panel sterowania multimediami, bezprzewodowy mikrofon.

Nasi słuchacze mają prawo do bezpłatnego korzystania z Biblioteki Uniwersyteckiej UJK (nowoczesnego centrum edukacji, informacji i kultury) oferującej dostęp do: ponad 500 tys. książek i czasopism w wersji drukowanej, polskich i zagranicznych; mikrofilmów i multimediów; światowych zasobów informacji

Biblioteka Uniwersytecka posiada pięć specjalistycznych stanowisk komputerowych przeznaczonych dla czytelników niepełnosprawnych.

 

Skontaktuj się z nami:

Instytut Dziennikarstwa i Informacji

25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 21 D

tel. (41) 349 71 47

email: ewa.wilczkowska@ujk.edu.pl

WWW: http://idi.ujk.edu.pl/

Top