Gry wideo jako forma komunikacji społecznej – monografia

Zachęcamy do pobrania monografii pt. “Gry wideo jako forma komunikacji społecznej”. Jest ona owocem konferencji doktoranckiej o tej samej nazwie, która odbyła się 15 listopada 2016 r. w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji UJK. Recenzję naukową przygotował dr hab. Rafał Kochanowicz (UAM), a redakcją naukową zajęli się:  Katarzyna Kubas i Przemysław Ciszek.
Zawarte w publikacji teksty poruszają zróżnicowane kwestie szeroko rozumianej komunikacji w kontekście gier wideo. Organizatorzy konferencji intencjonalnie nie ograniczali puli tematycznej do wybranych zagadnień w obrębie wspomnianej już problematyki. Referentom pozostawiono szeroki wachlarz wątków. Zabieg ten przełożył się na zróżnicowaną tematycznie publikację, odwołującą się poprzez zawarte w niej teksty do historii gier wideo, ich współczesnych problemów (jak np. cenzura), związków z literaturą i innymi dziedzinami kultury, popularnej w ostatnich latach grywalizacji, ich recepcji oraz obrazu prezentowanego w mediach.
Mamy nadzieję, że poniższa monografia okaże się dla czytelników interesującym źródłem wiedzy.

 

Przemysław Ciszek
Katarzyna Kubas
Top