Instytut Dziennikarstwa i Informacji

Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

Język polskiEnglish language

najnowszy numer:19 / 2016
numer190
Artykuły i Rozprawy
Przemysław Ciszek CZASOPISMA O GRACH WIDEO W POLSCE. RYS HISTORYCZNY I OBECNA SYTUACJA NA RYNKU
Olga Dąbrowska-Cendrowska TABLOIDYZACJA LUKSUSOWYCH MAGAZYNÓW DLA KOBIET I MĘŻCZYZN. ASPEKT ILOŚCIOWY
Magdalena Przybysz - Stawska "FAKT" KULTURALNY: OFERTA KARNETU KULTURALNEGO W LATACH 2010-2014
Wojciech Furman Czym jest komodyfkacja i tabloidyzacja przekazów dziennikarskich? O splocie różnych procesów
Tomasz Mielczarek TABLOIDYZACJA PRASY OPINII
Wojciech Lis PRASA INTERNETOWA. PROCES MIGRACJI MEDIÓW DO CYBERPRZESTRZENI
Janusz Adamowski TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE. UWAGI I REFLEKSJE NA 90-LECIE POLSKIEJ RADIOFONII
Małgorzata Gruchoła KOMODYFIKACJA "KULTURY" W TELEWIZJI PUBLICZNEJ
Judyta Perczak HYBRYDYZACJA GATUNKU TELEWIZYJNEGO NA PRZYKŁADZIE TELEWIZJI WRÓŻBIARSKICH W POLSCE
Kamil Niesłony RAMY INTERPRETACYJNE W TWORZENIU NEWSÓW TELEWIZYJNYCH
Alicja Gałczyńska SENSACYJNY HIT... O TABLOIDYZACJI JĘZYKA MEDIÓW
Mateusz Kasiak ARTYKUŁ PUBLICYSTYCZNY W PRASIE I W INTERNECIE. ANALIZA PORÓWNAWCZA
Paweł Łokić CELEBRYCKOŚĆ DZIENNIKARZY JAKO FUNKCJA KOMODYFIKACJI FORMATÓW INFORMACYJNO-PUBLICYSTYCZNYCH
Monika Bartnik UJAWNIENIE INFORMACJI CHRONIONYCH TAJEMNICĄ DZIENNIKARSKĄ
Paweł Wieczorek MEDIA WOBEC OCZEKIWAŃ MASOWEGO ODBIORCY
Jolanta Dzierżyńska ZMIANA MODELU FINANSOWANIA MEDIÓW
Adrian Uliasz MIASTO RODZINNE PISARZA JAKO TEMAT I MIEJSCE WYDARZEŃ W LITERATURZE DLA DZIECI. LUBLIN W TWÓRCZOŚCI JANINY PORAZIŃSKIEJ I JÓZEFA CZECHOWICZA
Recenzje i Materiały
Tomasz Mielczarek Stanisław Jędrzejewski, Radio publiczne w Europie: program - fnansowanie - technologia - audytorium, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015, ss. 244
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Dziennikarstwo a public relations, pod red. Michała Gajlewicza i Katarzyny Gajlewicz-Korab, Warszawa 2015, Difn S.A
Jolanta Dzierżyńska Oblicza mediów lokalnych i regionalnych. Szkice medioznawcze, pod red. Stanisława Michalczyka i Dariusza Krawczyka, Instytut Mikołowski, Mikołów 2016
Tomasz Mielczarek Kinga Przybysz, Spór Radia Maryja z KRRiT w świetle wybranych publicystycznych audycji Radia Maryja w latach 2011-2013, Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań 2015
© Instytut Dziennikarstwa i Informacji UJK 2015
Wszystkie prawa zastrzeżone
Stronę wykonał: Jakub Chałupczak