Programy współfinansowane ze środków UE

Fundusze europejskie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach realizuje  projekt pn. „Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych,
analitycznych oraz w zakresie przedsiębiorczości studentów II i III roku studiów licencjackich
na kierunkach:
– Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (40 osób),
– Pedagogika (48 osób).

Wsparcie udzielane Uczestnikom w ramach Projektu jest nieodpłatne, finansowane ze środków Unii Europejskiej. Projekt trwa od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 

Dla studentów dziennikarstwa dedykowane jest zadanie pn.: Kuźnia kompetencji.
Realizowane będzie poprzez warsztaty, szkolenia certyfikowane, zajęcia praktyczne w formie projektowej:

Zajęcia warsztatowe:

Jak radzić sobie ze stresem (8 godzin), na których studenci zapoznają się m.in. znastępującymi zagadnieniami:

 •  Mechanizmy stresu i jego czynniki oraz możliwości wpływania na stres;
 • Objawy stresu i rodzaje stresu;
 • Aktualny poziom stresu, źródła i obszary stresu – identyfikacja indywidualnych zagrożeń;
 • Sposoby i style oraz narzędzia radzenia sobie ze stresem.

Etykieta językowa w pracy dziennikarza (10 godzin) obejmować będzie:

 • Pojęcie etykiety, w tym etykiety językowej;
 • Najważniejsze normy grzecznościowe obowiązujące w polskiej kulturze;
 • Nowe zachowania grzecznościowe;
 • Grzeczność językowa i niejęzykowa;
 • Polska tytulatura;
 • Grzeczność w komunikowaniu interpersonalnym – relacje na pan/pani, relacje na ty;
 • Grzeczność w wystąpieniach publicznych i w komunikowaniu masowym (radio, telewizja, prasa). Zachowania grzecznościowe szczególnie ważne w pracy dziennikarza.

Kształtowanie kompetencji zawodowych niezbędnych dla dziennikarza TV oraz media worker (20 godzin) pozwoli studentom na:

 • zdobycie podstawowych umiejętności pracownika mediów, tj. z zakresu przygotowywania informacji pod presją czasu, pracy na planie newsowym, przygotowania stand-up’u, montaż, opracowywania tekstów i ich emisji;
 •  rozszerzanie kompetencji zawodowych poprzez łączenie funkcji, tj. kierownika produkcji – dziennikarza, operatora – dźwiękowieca – montażysty, dokumentalisty – dziennikarza, kierownika produkcji – producenta;
 • kształtowanie kompetencji zawodowych media-workerów w dobie rozwoju mediów elektronicznych;
 • przygotowanie do pracy z kamerą, w studio telewizyjnym, w studio dźwiękowym/lektorskim;
 • przygotowanie do pracy z obrazem – nagrywanie newsa tv, postprodukcja.

Certyfikowane szkolenie

Z kolei celem szkolenia z PR (32 godziny) będzie rozwijanie praktycznych umiejętności wykorzystywania w codziennych działaniach specjalistycznego PR. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Szkolenie zakończy się egzaminem pisemnym. Absolwenci otrzymają
międzynarodowy certyfikat w języku angielskim wydany przez London School of Public Relations w Wielkiej Brytanii. Szkolenie odbywać się będzie w Warszawie, w systemie weekendowym w formie 3 dwudniowych, całodziennych zjazdów.

Zadania praktyczne realizowane w formie projektowej:

Realizowane będzie w zespołach projektowych pn. NEWSROOM UJK (30 godzin). Jego celem będzie wyrobienie u studentów praktycznych umiejętności planowania, prowadzenia i oceny kampanii promocyjnych we współpracy z lokalnymi mediami i Uczelnianym Centrum Medialnym. Studenci będą uczestniczyć w zespołach projektowych (5 studentów wraz z przedstawicielem pracodawcy oraz pracownik UJK) i opracowywać elementy kampanii promocyjnych przy pomocy różnych mediów. Efektem działań będzie uruchomienie radia internetowego / przygotowanie cyklu audycji dla studenckiego radia FRASZKA, tworzenie i emisja we współpracy z mediami materiałów
promocyjnych. Zajęcia prowadzone w okresie 3- 4 miesiące dla każdej grupy.

Zadanie pn. Bussines Starter – warsztaty z zakresu przedsiębiorczości (16 godzin).  Celem warsztatów jest wyposażenie studentów w umiejętności niezbędne dla skutecznej przedsiębiorczości. Program obejmuje zajęcia zarówno z zakresu takich obszarów jak management, zarządzanie projektami, techniki prezentacji, efektywna praca zespołowa ze szczególnym uwzględnieniem roli różnic kulturowych etc. Zajęcia zostaną poprowadzone w formie zadań projektowych realizowanych w grupach, wykładów i zajęć opartych na kreatywnym rozwiązywaniu problemów.

Top