10 lat PTKS

W dniach 25-26 kwietnia 2017 roku na Uniwersytecie Wrocławskim miała miejsce Konferencja Dokonania dekady i perspektywy rozwojowe studiów nad mediami i komunikowaniem w Polsce. Było to podsumowanie 10-letniej działalności Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Udział w tym wydarzeniu naukowym wzięło blisko 200 medioznawców z Polski i zagranicy. Wśród badaczy zajmujących się problematyką medialną znaleźli się także przedstawiciele Instytutu Dziennikarstwa i Informacji: dr hab. Alicja Gałczyńska, dr Olga Dąbrowska-Cendrowska, dr Jolanta Kępa-Mętrak oraz dr Tomasz Chrząstek.

Jak podkreśliła Prezes PTKS prof. zw. dr hab. Iwona Hofman, Z perspektywy dekady istnienia PTKS i 6 lat od powołania dyscypliny nauki o mediach, Zjazad we Wrocławiu był akceleratorem zmian w myśli o tożsamości medioznawstwa, ale także studiów nad komunikowaniem.

Wypada także podkreślić wspaniałą organizację Konferencji za co należą się słowa uznania i podziękowania dla prof. zw. dr hab. Bogusławy Dobek-Ostrowskiej.

Top