Książka-biblioteka-informacja tom.5

Właśnie trafia do rąk czytelników już piąty tom z cyklu “Książka, biblioteka, informacja – miedzy podziałami a wspólnotą”. Publikacja zawiera 47 oryginalnych tekstów autorstwa reprezentantów ośrodków nauki i kultury oraz mediów z Polski i Ukrainy. Artykuły dotyczą przeszłości, teraźniejszości i przyszłości książki, biblioteki oraz informacji. Odzwierciedlają one – tak jak to miało już miejsce w poprzednich tomach – tytułowe “podziały” i “wspólnotę” – w wymiarze czasowym, terytorialnym, narodowościowym, językowym, a także w rozumieniu społecznym, kulturowym i technologicznym.

Opracowaniem redakcyjnym publikacji zajęły się dr hab. prof. UJK Jolanta Dzieniakowska i dr hab. Monika Olczak-Kardas.

okładka publikacji

Top