Profesor Svitlana Kravchenko na stażu w IDI

Instytut Dziennikarstwa i Informacji gościł na stażu naukowo – dydaktycznym od 1 kwietnia 2017 roku, Panią Profesor Svitlanę Kravchenko z Wydziału Filologii i Dziennikarstwa Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki z Łucka na Ukrainie.

W ciągu tych kilkunastu dni Pani prof. Kravchenko bardzo aktywnie włączyła się w życie naszej społeczności akademickiej. Wizytowała zajęcia warsztatowe prowadzone w IDI, a 7 kwietnia po spotkaniu z Dyrekcją Instytutu wzięła udział w comiesięcznym seminarium naukowym, na którym dyskutowano na temat lokowania reklam w przekazach telewizyjnych w okresie PRL-u.

Z kolei 10.04.2017 o godz. 11.30. nasz gość wygłosił dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej wykład na temat: Dziennikarstwo polityczne we współczesnej Ukrainie: problemy i perspektywy.

Ponadto na zaproszenie prof. Wiesława Cabana z Instytutu Historii UJK, z którym bierze udział w międzynarodowym grancie, prof. Kravchenko spotkała się doktorantami w Instytucie Historii.

Top