Rocznik Bibliologiczno – Prasoznawczy

okładka
 
Rocznik Bibliologiczno – Prasoznawczy
Instytut Dziennikarstwa i Informacji
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Świętokrzyska 21D, 25-406 Kielce
tel. (041) 349-71-42
email: idi@ujk.kielce.pl
Strona WWW: Rocznik bibliologiczno – prasoznawczy
 
 
 
REDAKCJA:
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk – bibliologia i prasoznawstwo
Danuta Hombek – bibliologia i informatologia
Tomasz Mielczarek – medioznawstwo i komunikacja społeczna

Top