Piąta Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „KSIĄŻKA, BIBLIOTEKA, INFORMACJA – MIĘDZY PODZIAŁAMI A WSPÓLNOTĄ”

baner

Instytut Dziennikarstwa i Informacji UJK w Kielcach organizuje w dniach 25-26 kwietnia 2016 r. Piątą Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „KSIĄŻKA, BIBLIOTEKA, INFORMACJA – MIĘDZY PODZIAŁAMI A WSPÓLNOTĄ”.

Nasze kolejne spotkanie naukowe, śladem poprzednich, jest włączeniem się do niezwykle ważnego publicznego dyskursu, dotyczącego przeszłości, teraźniejszości i przyszłości książki, biblioteki, informacji, ich nowych funkcji, zadań i celów. Ludzie nauki i kultury mają prawo i obowiązek rewidowania i redefiniowania roli mediów oraz instytucji tworzących, gromadzących, przetwarzających, upowszechniających i udostępniających informację. Na uwagę zasługują ustalenia, w jakim stopniu kultura „narodów” może współtworzyć kulturę „społeczeństw otwartych”. Łączy się to z owymi tytułowymi „podziałami” i „wspólnotą” – w wymiarze czasowym, terytorialnym, narodowościowym, językowym, ale też w rozumieniu społecznym, kulturowym, technologicznym. Istotne też są refleksje nad miejscem człowieka – twórcy, pośrednika i odbiorcy – w złożonym procesie komunikowania społecznego: lokalnym, regionalnym i globalnym.

Oczekujemy, że sesja umożliwi wymianę doświadczeń oraz pogłębienie refleksji teoretycznych dotyczących nowych obszarów badawczych w bibliologii i komunikowaniu społecznym, a także miejsca technologii informacyjnych w procesie upowszechniania kultury. Obrady toczyć się będą w kilku sekcjach problemowych: Ruch wydawniczo-księgarski; Książka; Prasa; Biblioteka; Informacja. Miejsce obrad: Instytut Dziennikarstwa i Informacji UJK, ul. Świętokrzyska 21D

Więcej informacji na stronie konferencji: http://www.ujk.edu.pl/ibib/konferencja/

Top