Wykład prof. Tomasza Mielczarka w KTN

wykład prof. Tomasz Mielczarka

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. Tomasz Mielczarka Tygodniki opinii w zmieniającej się rzeczywistości, który zostanie wygłoszony w ramach cyklu  “Wiedza: Otwarte!”.

Czas i miejsce wykładu:
czwartek 15 listopada 2018 roku, godz. 17:00,
sala konferencyjna Muzeum Dialogu Kultur, Kielce Rynek 3.

Treściowa zawartość tygodników opinii sygnalizuje zjawiska społeczne. Toczące się na ich łamach kampanie publicystyczne zazwyczaj wynikają z realnych problemów społecznych. Zatrudnieni w nich dziennikarze stanowią elitę swego zawodu. Mają także istotny wpływ na praktyczne uczenie dziennikarstwa. Stanowią wzór, do którego dążą lub z którym porównują się adepci tego zawodu. Redakcje tygodników opinii zaczęły dywersyfikować swój produkt. Jego papierowa wersja z biegiem czasu traci na znaczeniu zastępowana zróżnicowanymi cenowo pakietami dostępu do baz danych (artykułów, analiz, itp.) wytworzonych przez poszczególne redakcje.

Top