Czasopiśmiennictwo – konferencja 1 XII 2016

baner

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
z cyklu Współczesny polski system medialny
Czasopiśmiennictwo
Kielce, 1 grudnia 2016 roku

Zapraszamy do udziału w corocznej konferencji naukowej dotyczącej stanu polskiego systemu medialnego. Tym razem przedmiotem naukowej refleksji chcemy uczynić polskie czasopiśmiennictwo. W dobie cyfryzacji i konwergencji czasopiśmiennictwo wydaje się nieco zapomniane, ale nadal stanowi dynamiczny obszar polskiego systemu medialnego. Przyczynia się ono do znacznego kreowania treści, stanowi nie tylko zjawisko medialne, ale cywilizacyjne i kulturowe. Informuje, kształtuje opinię, łączy (lub dzieli), uczy, służy radą, dostarcza rozrywki.

Mamy nadzieję, że dzięki swemu typologicznemu zróżnicowaniu, różnorodnym formom oddziaływania na czytelników, czy znaczenia dla rynku reklamy czasopisma stanowić mogą ciekawy przedmiot refleksji nie tylko dla medioznawców, ale też bibliologów, filologów i innych przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych.

Jak zwykle zachęcamy do udziału w konferencji zarówno teoretyków, jak i praktyków mediów. Jednym z podstawowych celów konferencji będzie bowiem konfrontowane modeli teoretycznych z codzienną praktyką mediów. Szczególnie zależy nam na tym, aby w naszym przedsięwzięciu wzięli udział czynni zawodowo dziennikarze i redaktorzy, wydawcy, analitycy rynku oraz twórcy Internetu.

Wdzięczni będziemy za różnego rodzaju raporty, analizy i referaty przedstawiające wyniki badań własnych nad mediami: charakterystykę poszczególnych tytułów, czy też szerzej – grup typologicznych, zawartości czasopism, sposobów upowszechniania treści, oddziaływania na czytelników itp.

Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na formularzu zgłoszeniowym /POBIERZ/ do dnia 30.10.2016 roku pocztą elektroniczną pod adres idi.konferencja@gmail.com
Szczegółowy program konferencji zostanie przedstawiony w terminie do 10.11.2016 roku.

W ramach opłaty konferencyjnej, która wynosi 300 złotych, organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, poczęstunek podczas przerw kawowych, obiad i publikację artykułów, które otrzymają pozytywne recenzje.

Opłatę konferencyjną należy wnieść do dnia 15.11.2016 roku na konto:
Raiffeisen Bank Polska S.A. 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko oraz nazwa konferencji (Czasopiśmiennictwo) lub numer subkonta (8)

Komitet Naukowy:
prof. dr hab. Janusz Adamowski
dr hab. prof. UJK Jolanta Chwastyk–Kowalczyk
dr hab. prof. UŚ dr hab. Marian Gierula
dr hab. prof. UJ Małgorzata Lisowska-Magdziarz
prof. dr hab. Tomasz Mielczarek
dr hab. prof. UAM Agnieszka Stępińska
prof. dr hab. Kazimierz Wolny–Zmorzyński

Komitet Organizacyjny:
dr Olga Dąbrowska-Cendrowska
dr Jolanta Kępa-Mętrak – sekretarz konferencji
dr Tomasz Chrząstek

Top