Piąta Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „KSIĄŻKA, BIBLIOTEKA, INFORMACJA – MIĘDZY PODZIAŁAMI A WSPÓLNOTĄ”

Konferencja jest częścią publicznego dyskursu, dotyczącego przeszłości, teraźniejszości i przyszłości książki, biblioteki, informacji, ich nowych funkcji, zadań i celów. Obrady będą toczyć się w kilku sekcjach problemowych: ruch wydawniczo-księgarski, książka, prasa, biblioteka, informacja. – Ilekroć rozmawiam o dziennikarstwie czuję coś ciepłego wokół serca, z uwagi na to, że asystowałem przy tworzeniu kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. To była bardzo dobra decyzja z uwagi na to, że wcześniej wielu absolwentów naszej uczelni po kierunkach filologicznych, podejmowało pracę w lokalnych mediach różnego typu – mówił podczas otwarcia prof. dr hab. Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Zdaniem rektora, rola informacji we współczesnym świecie jest bardzo duża, zwiększyła się też szybkość jej przepływu. Profesor Jacek Semaniak wspomniał o Uniwersyteckim Centrum Mediów, które ruszy w tym roku na naszej uczelni. – Chcemy, żeby było ono otwarte nie tylko dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, ale również dla studentów innych kierunków, którzy mają w sobie żyłkę dziennikarską – mówił rektor. Celem dwudniowej konferencji jest wymiana doświadczeń i pogłębienie refleksji teoretycznych dotyczących nowych obszarów badawczych w bibliologii i komunikowaniu społecznym, a także miejsca technologii informacyjnych w procesie upowszechniania kultury.

Organizatorem konferencji jest Instytut Dziennikarstwa i Informacji UJK w Kielcach.

Top