O przyszłości medioznawstwa

O wyzwaniach stojących przed osobami odpowiedzialnymi za kształcenie przyszłych dziennikarzy rozmawiali w czwartek, 10 marca w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji przedstawiciele polskich uczelni.

Dyrektorzy instytutów kształcących dziennikarzy spotykają się co roku, żeby omówić istotne kwestie dotyczące medioznawstwa, które w 2011 roku zostało uznana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za odrębną dyscyplinę naukową. Pociągnęło to za sobą zmiany organizacyjne na uczelniach i konieczność wypracowania wspólnej wizji tego, jak mają się kształtować nauki o mediach.

Na spotkaniu w Kielcach pojawili się między innymi reprezentanci Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Profesor Iwona Hoffmann, prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej mówiła o wyzwaniach stojących przed kierowaną przez nią instytucją. Podkreślała, że priorytetem jest stworzenie Komitetu Nauki o Mediach w Polskiej Akademii Nauk.

Dużo miejsca poświęcono na dyskusję nad rozwojem infrastruktury, nowymi kierunkami badań i możliwościami wsparcia młodych naukowców. Dyrektorzy dzielili się swoimi doświadczeniami zgodnie twierdząc, że bardziej atrakcyjne dla doktorantów są konferencje naukowe połączone z warsztatami, w których uczestniczą praktycy. Okazuje się, że takich wydarzeń nie brakuje, kuleje jednak wzajemny przepływ informacji między uczelniami.

Top