Kurs PR

KURS PUBLIC RELATIONS realizowany jest w ramach projektu

 „Program rozwoju kompetencji droga twórczego rozwoju studentów UJK”

realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie ZFPR przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie

 

 

ZJAZD I

 

30.06.2018

 

10.00-12.30

13.15-15.45

16.00-17.30

 

1.07. 2018

 

9.30-11.30

11.45-14.15

 

 

ZJAZD II

 

14.07.2018 10.30-12.30

13.15-15.45

16.00-17.00

 

15.07.2018 9.30-11.30

11.45-14.15

 

EGZAMIN 21.07.2018 10.00-13.00

 

pobierz harmonogram w pliku PDF

Top