III edycja Stypendium im. Leopolda Ungera

Rozpoczęła się III edycja Stypendium im. Leopolda Ungera, które jest przeznaczone dla młodych dziennikarzy i adeptów dziennikarstwa – studentów wszystkich kierunków i stopni kształcenia do 35 roku życia.

Cykliczny program stypendialny, zainicjowany przez Rodzinę Patrona, został uruchomiony w 2013 roku przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Patron Stypendium był cenionym dziennikarzem, komentatorem, felietonistą redakcji, takich jak: „Le Soir”, „International Herald Tribune”, „Kultura”, Radio Wolna Europa, „Gazeta Wyborcza”. W 2009 roku za wybitne osiągnięcia dziennikarskie oraz kultywowanie dziedzictwa paryskiej „Kultury” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z którym był związany przez wiele lat.

Kapituła Stypendium ocenia różnego rodzaju osiągnięcia dziennikarskie np. w mediach studenckich, lokalnych, internetowych. Na stypendystów czekają atrakcyjne nagrody: 5 tys. złotych na realizację tematu publicystycznego oraz pobyty stażowe w trzech redakcjach: w belgijskim „Le Soir” (dwutygodniowy), w „Gazecie Wyborczej” (miesięczny), w tygodniku „Polityka” (miesięczny) oraz stypendium dla 2-3 pracowników obsługi prasowej podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Wnioski można składać do 30 kwietnia, natomiast laureaci zostaną wyłonieniu do 15 czerwca bieżącego roku.

Wśród członków Kapituły Stypendium znajdują się Rodzina Patrona, Zygmunt Berdychowski, ks. Adam Boniecki, Stefan Bratkowski, prof. dr hab. Iwona Hofman, Jerzy Kuczkiewicz, Jarosław Kurski, prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Jerzy Pomianowski, prof. dr hab. Jacek Purchla, prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, Janusz Sepioł, Wojciech Sikora, Marian Turski (kierownik działu historia POLITYKI).

więcej szczegółów TUTAJ

Top