Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo – opis kierunku

Studia na kierunku zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo mają przygotować do pracy zawodowej w różnego typu bibliotekach (naukowych, publicznych, szkolnych, pedagogicznych) i ośrodkach informacji (działających w instytucjach oświaty, kultury, administracji, gospodarki).

Studia:

  • uczą profesjonalnego gromadzenia, przetwarzania i udostępniania zasobów informacyjnych (zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej)
  • przygotowują do efektywnego zarządzania informacją
  • umożliwiają świadome funkcjonowanie w społeczeństwie informacji i wiedzy
  • gwarantują nabycie umiejętności swobodnego poruszania się w świecie nadmiaru różnego typu informacji

Profesjonalny program kształcenia obejmuje: moduł ogólnouczelniany; moduł podstawowy (kierunkowy); moduł dyplomowy; moduły specjalnościowe (do wyboru): systemy zarządzania informacją, biblioteki w procesie komunikacji (specjalność: biblioteki w procesie komunikacji zapewnia również przygotowanie pedagogiczne); moduły fakultatywne (do wyboru): wydawniczo-księgarski, regionalizm.

Program kształcenia jest uzupełniony praktykami zawodowymi (na specjalności biblioteki w procesie komunikacji – również pedagogicznymi) w wymiarze 450 godzin.

ZOBACZ wykaz przedmiotów na tym kierunku

Top