Międzynarodowe spotkanie

W Radiu Fraszka odbyło się międzynarodowe spotkanie, w którym wzięli udział studenci z Gruzji, Ukrainy i Polski oraz koordynatorzy Programu Erazmus+ z Gruzji, Włoch, Rosji i Polski. Uczestnicy, w miłej atmosferze, przy kawie i polskich słodyczach, rozmawiali o możliwościach płynących z korzystania z programu, o nowych relacjach, zajęciach prowadzonych po angielsku.

Studenci II roku Dziennikarstwa i Informacji – Irena Vitiuk opowiedziała o Radiu Fraszka, Kamil Strząbała – przygotował i przeprowadził w języku angielskim wywiad z gośćmi z Gruzji i Rosji.

Top