Polak, Węgier…, erasmusowych reminiscencji ciąg dalszy

Polak, Węgier, dwa bratanki i do szabli, i do szklanki... a w wersji Węgierskiej Lengyel, magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát. Jeśli właśnie próbujesz łamać język i wymówić to przysłowie to daj sobie spokój, ale przejdźmy do mojego Erasmusa, który spędziłam właśnie w Budapeszcie. No i

Informacje dla kandydatów

informacje dla kandydatów

Instytut Dziennikarstwa i Informacji prowadzi studia: I i II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (poczytaj o nowościach na tym kierunku). I stopnia na kierunku Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo (od roku 2017/18) Oferta edukacyjna Instytutu na bieżąco jest poszerzana o studia podyplomowe. W chwili obecnej przygotowaliśmy dla Państwa następujące kierunki: Informacja naukowa i

Nowości na dziennikarstwie

obrazek

Od roku akademickiego 2016/2017 studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna zmieniają profil ogólonoakademicki na praktyczny. Profil ogólnoakademicki od praktycznego różni się przede wszystkim rodzajem zajęć. Na profilu praktycznym przynajmniej 51% wszystkich zajęć muszą stanowić zajęcia warsztatowe, laboratoryjne, ćwiczenia i praktyki. Minimum 30% zajęć musi być prowadzona przez osoby, które maja

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – opis kierunku

obrazek

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna zostanie wszechstronnie przygotowany do zawodu dziennikarza, a także innych związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej. Absolwenci będą posiadać umiejętności specjalistyczne, zdobyte podczas zajęć i praktyk w różnych mediach, a także przygotowanie teoretyczne, pozwalające na sprawność opisu i diagnozowania poszczególnych elementów komunikacji. Kształcona będzie zdolność

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

obrazek

Dwusemestralne studia, prowadzone w systemie niestacjonarnym: - zapewniają odpowiedni zasób wiedzy z zakresu informatologii, bibliologii, innych dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych - rozwijają umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne niezbędne do efektywnego rozwiązywania różnorodnych problemów, związanych z funkcjonowaniem bibliotek w społeczeństwie wiedzy i informacji - przygotowują absolwentów do podejmowania pracy zawodowej w tradycyjnych bibliotekach

Jakość kształcenia IDI

Niniejsza strona zawiera linki do dokumentów lub stron internetowych związanych z systemem zapewnienie jakości kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Linki prowadzą do uregulowań ogólnouczelnianych, wydziałowych oraz instytutowych. Baza prac dyplomowych powstałych w IDI Otwórz bazę prac dyplomowych

Top