Z wizytą w „Charakterach”

Rynek medialny w Kielcach to nie tylko media oferujące bieżące informacje z miasta i regionu. W stolicy województwa świętokrzyskiego swoją siedzibę ma redakcja ogólnopolskiego miesięcznika „Charaktery” w całości poświęconego zagadnieniom z zakresu psychologii. Okazję do bliższego poznania aspektów jego powstawania mieli studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej ze specjalności „menadżer mediów i reklamy” podczas spotkania z pracownikami czasopisma w siedzibie redakcji.

            „Charaktery” na rynku prasowym obecne są od 1997 r. O ich początkach oraz wieloletniej pracy studenci mogli posłuchać od osób zaangażowanych w tworzenie miesięcznika od jego podstaw. Co więcej, redaktorzy ciekawi byli opinii uczestników spotkania na temat spraw związanych, np. z przygotowywaniem okładki magazynu. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że dotychczasowy pomysł na wykorzystywanie do jej tworzenia grafiki i plakatów, np. Rafała Olbińskiego jest strzałem w dziesiątkę, gdyż wyróżnia to „Charaktery” na tle wielu innych tytułów i wszelkie plany  na zmianę tej strategii byłyby dla miesięcznika niekorzystne.

            Spotkanie z redaktorami „Charakterów” oprócz informacji w kwestiach przygotowywania miesięcznika dało studentom okazję do zaprezentowania się w roli specjalistów ds. promocji. W ramach zajęć z przedmiotu „warsztat menadżera” prowadzonego przez dr Beatę Wenturę-Dudek, studenci planują strategie promocji dla wybranych kieleckich mediów. Jedna ze studentek opracowała analizę dla „Charakterów”, a podczas spotkania z redakcją pisma zaprezentowała ją jej przedstawicielom. Była to cenna okazja do skonfrontowania świeżego spojrzenia studentów na dane zagadnienia z wieloletnim doświadczeniem pracowników magazynu.

            Na zakończenie spotkania redaktorzy „Charakterów” zachęcali studentów do podejmowania współpracy z ich czasopismem, nie tylko w ramach praktyk studenckich, ale także indywidualnie, np. w czasie wakacji. Wiedza akademicka poparta praktyką jest w końcu tym, co daje studentom dobry start w przyszłym poszukiwaniu swojego miejsca na rynku pracy.

Iwona Jedynak

 

Top