W obszarach marketingu medialnego

Aspekty pracy w dziale marketingu, historia kariery od studentki dziennikarstwa do kobiety-orkiestry w świecie mediów, a także konkursy z nagrodami to tylko niektóre z elementów spotkania z Iwoną Walkowicz, dyrektorem marketingu Echa Dnia oraz Anetą Czaban, redaktorem naczelnym Radia Fama, które przygotowane zostało dla studentów ze specjalności „menadżer mediów i reklamy” w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji.

„W strategię trzeba się wgryźć i kęs po kęsie przeżuwać” – to myśl, którą Iwona Walkowicz rozpoczęła omawianie etapów tworzenia strategii marketingowej z wykorzystaniem porównania do… funkcjonowania dżdżownicy. W kreatywny i angażujący sposób zostały przybliżone studentom takie elementy budowania strategii jak wyznaczanie celów, określanie grupy docelowej, czy planowanie harmonogramu i budżetu działań. Podkreślony został również fakt, że wszelkie działania marketingowo-promocyjne nie przyniosą zamierzonych efektów jeśli zaniedba się bezpośredni kontakt z klientem.

Z kolei o tym jak realizować swoje marzenia z dzieciństwa opowiedziała studentom Aneta Czaban, która w dążeniu do bycia dziennikarzem radiowym na pewnym etapie swoich starań usłyszała, że jej głos jest zupełnie nieradiowy. Postanowiła jednak udowodnić, że jest inaczej i dzięki wytrwałości robi dzisiaj to, o czym marzyła – prowadzi audycje radiowe, a także jest konferansjerem na różnych imprezach – galach, koncertach, konferencjach, targach. Nieobce są jej również aspekty sprzedaży kampanii promocyjno-reklamowych. Podczas swojego wystąpienia opowiedziała uczestnikom o warunkach związanych z organizowaniem koncertów, o formach oferty reklamowej dla firm, a także o tym, co wolno, a czego nie wolno w reklamie radiowej.

Obydwie panie zachęcały również studentów do kontaktu i podejmowania współpracy z mediami, które reprezentują. Oprócz wiedzy akademickiej ważne jest doświadczenie, które warto zdobywać jak najwcześniej, a media, które były reprezentowane przez Iwonę Walkowicz i Anetę Czaban stwarzają takie możliwości. W obu redakcjach aktualnie prowadzona jest rekrutacja.

Iwona Jedynak

 

 

Top