Materiały pokonferencyjne

książki
Informujemy, że na teksty oczekujemy do 31 grudnia 2015 15 stycznia 2016 roku.

Praca winna być zaopatrzona:

 • w tytuł
 • słowa kluczowe
 • abstrakt (objętość maksymalnie do 550 znaków)
 • streszczenie (objętość maksymalnie do 3000 znaków)

Praca powinna zawierać:

 • pełne imię i nazwisko autora (autorów)
 • miejsce pracy (uczelnia, instytut)
 • adres i nr telefonu
 • adres email
 • Do pracy mogą być dołączone tabele, schematy oraz wykresy. Należy oznaczyć je cyframi arabskimi, opatrzyć tytułem (opisem) zamieszczonym nad nimi. Stosujemy przypisy dolne.

  Artykuły przeznaczone do druku nie mogą przekraczać, wraz z tabelami 1 arkusza wyd. (40 tys. znaków). Winny być dostarczone w formie formie elektronicznej. Pod adres tomasz.mielczarek@ujk.edu.pl lub idi.konferencja@gmail.com

  Nadesłane prace podlegają recenzji.

  Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie nie przekraczającym 7 dni.

Top