Rola mediów w kreowaniu społecznej odpowiedzialności firm

W dniu 8 kwietnia 2019 roku w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji odbyło się seminarium – Rola mediów w kreowaniu społecznej odpowiedzialności firm. Spotkanie odbyło się w ramach V edycji Dni Jakości Kształcenia na UJK.

Pierwszym z prelegentów był Paweł Mijas, szef agencji interaktywnej Domveo. Podczas swojego wystąpienia przedstawił własną definicję CSR, która mówi, że społeczna odpowiedzialność biznesu to nic innego, jak styl prowadzenia biznesu w taki sposób, aby nikt nie cierpiał. Zagadnienie społecznej odpowiedzialności biznesu budzi coraz większe zainteresowanie w społeczeństwie, dlatego tak ważne jest zrozumienie, że jest to skuteczne narzędzie public relations, które może okazać się pomocne w kreowaniu dobrego wizerunku firmy. Chociaż CSR jest istotnym elementem w biznesie, w większości przypadków nie wpływa na wyniki sprzedaży; za przykład może posłużyć sytuacja Volkswagena, jednakże prelegent zapewnił, że taki stan rzeczy może się dynamicznie zmienić.

Druga część panelu została poprowadzona przez dr Ksenię Buglewicz – autorkę książki “Społeczna odpowiedzialność biznesu”, która podczas swojego wystąpienia skupiła się na wizerunkowym wymiarze działań, zbudowanych na koncepcji CSR. Już we wstępie zaznaczyła istotną cechę zjawiska, jaką jest brak egoizmu, a wniosek ten poparła licznymi przykładami z życia codziennego. Uwaga została zwrócona również na uniwersalność zjawiska, kojarzącego się do tej pory głównie w biznesem – okazuje się, że społeczna odpowiedzialność biznesu może mieć zastosowanie również w urzędach, służbie zdrowia, a nawet oddziaływać na poszczególną jednostkę. Obecne podczas wykładu audytorium dowiedziało się, jak ważny w prowadzeniu ogólnej polityki CSR jest aspekt wizerunkowy, który powinien ukazywać w korzystnym świetle nie tylko wizerunek samej marki, ale i każdego konkretnego jej produktu.

Daj innym coś od siebie” to esencja społecznej odpowiedzialności według ostatniego prelegenta, Andrzeja Załuckiego, prezesa Fundacji Fabryki Marzeń. Podczas swojego wystąpienia zwrócił on uwagę słuchaczy na to, że to nie biznes jest odpowiedzialny, ale ludzie, którzy go tworzą, a jednym z przejawów tej odpowiedzialności jest pomaganie. W trakcie spotkania prowadzący przytoczył statystyki jak najczęściej pomagają Polacy, ale pokazał również przykłady konkretnych sytuacji, gdzie osoby udzieliły pomocy Fundacji angażując w to swoje biznesy. Pomaganie to radość, ale także korzyść. Korzyść, bo można poprawić czyjeś życie, ale i własne, ponieważ czynienie dobra nadaje ludzkiemu życiu sens, ten aspekt również zaznaczono w trakcie wykładu.

Wszyscy prelegenci mówili o ważnej roli mediów, które poprzez komunikację PR, rozpowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności, prezentację przykładów pozytywnych działań w obszarze CSR przyczyniają się do podnoszenia świadomości w tym zakresie.

 

Julita Sznyr
Magdalena Dulęba
Iwona Jedynak

 

Top