News

Dyżury pracowników w czasie sesji letniej i poprawkowej

Aktualizacja 19.09.2017 prof. zw. dr hab. Tomasz Mielczarek W sesji poprawkowej 21.09.2017 - 9.30-11.00 prof. zw. dr hab. Danuta Hombek 19.06.2017 - 11.30-13.00 26.06.2017 - 11.30-13.00 dr Tomasz Chrząstek W sesji poprawkowej 18.09.2017 -

gratulacje

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok 2017/2018

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy przekazać do sekretariatu Instytutu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.08.2017 r. Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla

Top