Harmonogram szkolenia – Warsztaty „Kształtowanie kompetencji…”

ogłoszenie

WARSZTATY – „Kształtowanie kompetencji zawodowych niezbędnych dla dziennikarza TV oraz media worker’’

w ramach projektu

 „Program rozwoju kompetencji droga twórczego rozwoju studentów UJK”

realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 

 

Grupa I, Terminy: 25.04.2018 r., 9.05.2018r., 16.05.2018r., 23.05.2018r.

godzina od 9:30 do godziny 13:15, Budynek CJO ul. Świętokrzyska 21D , sala 118

 

Grupa II, Terminy: 25.04.2018 r., 9.05.2018r., 16.05.2018r., 23.05.2018r.

godzina od 14:00 do godziny 17:45, Budynek CJO ul. Świętokrzyska 21D , sala 118

Top