ExLibris

logotyp

Studenckie Koło Naukowe Bibliologów “Ex Libris” działa w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Do naszego Koła należą bibliolodzy i dziennikarze.

Opiekunem Koła jest dr Aleksandra Lubczyńska.

Koło współpracuje z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach i SKN Presik.

Zobacz też: Strona internetowa Koła Naukowego ExLibris

Top