Podpisanie umowy z TVP3 Kielce

Dwudziestego trzeciego lutego 2017 roku poprzez podpisanie umowy o współpracy, nastąpiło ukoronowanie wieloletnich kontaktów Instytutu Dziennikarstwa i Informacji z TVP3 Kielce. Sformalizowanie wzajemnych relacji pomiędzy naszymi instytucjami zaowocuje nie tylko zapewnieniem miejsca odbywania praktyk studentom Dziennikarstwa i komunikacji społecznej, ale również ułatwi podjęcie wielu wspólnych inicjatyw dających studentom możliwość zdobywania dziennikarskiego doświadczenia. Umowę podpisali: Dyrektor TVP3 Kielce Przemysław Predygier oraz Dziekan Wydziału Humanistycznego dr hab. prof. UJK Janusz Detka.

Top