SPEC. DYDKATYCZNA:
prasa współczesna, polski system medialny, współczesne systemy medialne na świecie, media lokalne i regionalne
SPEC. NAUKOWA:
współczesna prasa ze szczególnym uwzględnieniem magazynów wysokonakładowych, zagraniczne koncerny medialne na polskim rynku, telewizja śniadaniowa w Polsce, konwergencja mediów, polski system medialny
KONTAKT:
olgadc@tlen.pl
KONSULTACJE:
czwartek, piątek 10.00.-12.00. pokój nr 22.

Zapraszam

MONOGRAFIE:
Top
rozmiar czcionki
Kontrast