SPEC. DYDKATYCZNA:
Kultura popularna, Wykład specjalnościowy, Seminarium dyplomowe.
SPEC. NAUKOWA:

Historia książki i prasy w XIX i na początku XX w.;
Historia społeczno-gospodarcza i kulturalna ziem polskich w dobie niewoli narodowej;
Historia uzależnień;
Region świętokrzyski w przeszłości.

KONTAKT:
izabela.krasinska@ujk.edu.pl
KONSULTACJE:
czwartek – 14.45.-15.45.
MONOGRAFIE:
Top
rozmiar czcionki
Kontrast