SPEC. DYDKATYCZNA:
Kultura popularna, Wykład specjalnościowy, Seminarium dyplomowe.
SPEC. NAUKOWA:

Historia książki i prasy w XIX i na początku XX w.;
Historia społeczno-gospodarcza i kulturalna ziem polskich w dobie niewoli narodowej;
Historia uzależnień;
Region świętokrzyski w przeszłości.

KONTAKT:
izabela.krasinska@ujk.edu.pl
KONSULTACJE:
czwartek 11.45.-13.15.
MONOGRAFIE:
Top
rozmiar czcionki
Kontrast