SPEC. DYDKATYCZNA:
Nauka o komunikowaniu; media w kulturze; profilaktyka uzależnień.
SPEC. NAUKOWA:
Historia książki i prasy w XIX i na początku XX w.; historia społeczno-gospodarcza i kulturalna ziem polskich w dobie niewoli narodowej; historia uzależnień; region świętokrzyski w przeszłości
KONTAKT:
izabela.krasinska@ujk.edu.pl
KONSULTACJE:
wtorek – 11.45.-13.15.
MONOGRAFIE:
Top
rozmiar czcionki
Kontrast