SPEC. DYDKATYCZNA:
Bibliotekarstwo ; bibliotekarstwo współczesne ; opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów ; historia książki i bibliotek w XIX i XX w.
Literatura polska okresu międzywojennego.
SPEC. NAUKOWA:
Historia książki w XIX i XX w. ze szczególnym uwzględnieniem działalności wydawniczej ruchu narodowego w Galicji, w dobie autonomii.
Regionalizm kielecki w teorii i praktyce.
KONTAKT:
aleksandra.sinczak@ujk.edu.pl
KONSULTACJE:
wtorek 9.30.-11.00.
MONOGRAFIE:
Top
rozmiar czcionki
Kontrast