SPEC. DYDKATYCZNA:
Polska i powszechna literatura współczesna. Komunikacja literacka. Analiza dyskursu medialnego.
SPEC. NAUKOWA:
Działalność wydawnicza i prasotwórcza Narodowej Demokracji na przełomie XIX i XX w. ze szczególnym uwzględnieniem Galicji. Działalność prasotwórcza współczesnych ugrupowań narodowych. Regionalizm w teorii i praktyce
KONTAKT:
aleksandra.sinczak@ujk.edu.pl
KONSULTACJE:
poniedziałek 13.00-14.30
                          
MONOGRAFIE:
Top
rozmiar czcionki
Kontrast