Ze względu na problemy techniczne związane z rejestracją uczestników, termin rejestracji zostaje przedłużony o dwa tygodnie, tj. do 29 października 2019.