• Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 15 października 2019 r.
  • Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 8 listopada 2019 r.
  • Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 22 listopada 2019 r.
  • 13 grudnia 2019 – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe)
  • 13-14 marca 2020 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne).