• Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 19 października 2018 r.
  • Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 9 listopada 2018 r.
  • Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 23 listopada 2018 r.
  • 14 grudnia 2018 – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe)
  • 15-16 marca 2019 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)