Program:

 1. System medialny. Struktura i zasady działania
 2. Komunikowanie społeczne. Rozwój środków, form i modeli komunikowania
 3. Kalendarium rozwoju mediów
 4. Społeczeństwo informacyjne
 5. Informacyjna, edukacyjna i rozrywkowa rola mediów
 6. Regulacje prawne i polityka medialna w Polsce po 1989 r.
 7. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 8. Rynek mediów w Polsce po 1989 r. (prasa ogólnokrajowa i regionalna, radio, telewizja, Internet)
 9. Wybrani dziennikarze w Polsce na przełomie wieków
 10. Agencje informacyjne i prasa na świecie
 11. Gatunki dziennikarskie (prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe)
 12. Język we współczesnych mediach
 13. Dziennikarstwo obywatelskie

 

 

Literatura:

 1. Briggs A., Burke P., Społeczna historia mediów: od Gutenberga do Internetu, Warszawa 2010.
 2. Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2012.
 3. E-gatunki. Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania, red. W. Godzic, Z. Bauer, Warszawa 2015.
 4. Goban-Klas T., Powstanie i rozwój mediów: od malowideł naskalnych do multimediów, Kraków 2003.
 5. Gorman L., McLean D., Media i społeczeństwo; wprowadzenie historyczne, Kraków 2010.
 6. Język w mediach. Antologia, red. M. Kita, I. Loewe, Katowice 2012.
 7. Mielczarek T., W analogowym świecie. Zarys dziejów telewizji w Polsce w latach 1989-2013, Kielce 2015.
 1. Mielczarek T., Tygodniki opinii w zmieniającej się rzeczywistości, Kraków 2018.
  9. Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008, rozdz. I-VIII.
  10. Słownik terminologii medialnej,  red. W. Pisarek W., Kraków 2006.
  11. Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Warszawa-Bielsko Biała 2010 – obowiązują rozdziały I-IV.
  12. Czasopismo „Świat Wiedzy”, rubryka „Miniencyklopedia wiedzy o mediach”, wyd. 9/2020-12/2020 (II etap) i 9/2020-4/2021 (III etap).