Świętokrzyski Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Mediach informuje,
że laureatami VII edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach z naszego okręgu zostali:


- Tomasz Chojnacki z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach;
- Jakub Lubieniecki z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach;
- Patrycja Opałacz z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie


Laureatom serdecznie gratulujemy.
Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Olimpiady jesienią. 

Szanowni Państwo, informujemy że do II etapu VII edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach zakwalifikowali się:

 1. Bartos Amelia (Zespół Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie)
 2. Bugajska Aleksandra (Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi Królowej w Kielcach)
 3. Chojnacki Tomasz (Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach)
 4. Janus Agata (Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach)
 5. Kłys Patryk (I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej)
 6. Kruzel Patryk (Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie)
 7. Lubieniecki Jakub (Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach)
 8. Nobis Wiktoria (I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej)
 9. Opałacz Patrycja (Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie)
 10. Rabajczyk Magdalena (VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach)
 11. Roge Maja (I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej)
 12. Sornat Dominik (Zespół Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie)

Informujemy, że zawody okręgowe VII edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach odbędą się 18 grudnia 2020 roku (piątek).
Z informacji przekazanych przez organizatora głównego wynika, że tegoroczny etap okręgowy z uwagi na pandemię
koronawirusa zostanie przeprowadzony w formie zdalnej przez wynajętą do tego celu firmę zewnętrzną i w całości zadanie to w tym roku szkolnym bierze na siebie Komitet Główny.
Odpowiednia firma założy konta zakwalifikowanym Uczestnikom i na ich adresy mailowe wysyłane będą dane do logowania oraz inne ważne informacje.
Ze swej strony prosimy, aby Uczestnicy systematycznie sprawdzali swoje skrzynki mailowe. Prosimy również Państwa Nauczycieli – Opiekunów o przypominanie tego Uczestnikom tegorocznej edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach. Kilka dni przed konkursem planowane jest sprawdzenie systemu i przeprowadzenie testu próbnego.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy z Panem dr. Mariuszem Włodarczykiem – sekretarzem Komitetu Głównego. Podajemy maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ogromnie żałujemy, że nie możemy Państwa w tym roku gościć w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Życzymy wszystkim naszym miłym Uczestnikom i ich Nauczycielom – Opiekunom wielu sukcesów podczas tegorocznej, tak nietypowej edycji. Liczymy, że w przyszłym roku wszystko wróci do poprzedniego stanu i będziemy mogli spotkać się na naszym Uniwersytecie.    

 

Świętokrzyski Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Mediach

Szanowni Państwo,

 


pragniemy poinformować, że termin rejestracji uczestników 7. edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach zostaje przedłużony do
30 października 2020 włącznie. 

Pozostałe terminy nie ulegają zmianom.

Szanowni Państwo Nauczyciele, Drodzy Uczestnicy!

 

Podajemy zasady przygotowania i przesłania prac (I etap) Olimpiady Wiedzy o Mediach 2020/2021

15 października 2020 roku dobiegnie końca rejestracja Uczestników VII edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach (I etap) poprzez elektroniczny formularz rejestracyjny dostępny na stronie organizatora głównego: https://owm.edu.pl/rejestracja/. Do 13 listopada 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) czekamy na prace przygotowane przez zgłoszonych Uczestników Olimpiady. Prosimy zapoznać się z wytycznymi.

1. Prace przesyłamy pocztą tradycyjną na adres:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
ul. Uniwersytecka 17

25-406 Kielce
(z dopiskiem: Olimpiada Wiedzy o Mediach)

2. Prace przesłane mailem nie będą oceniane

3. Tematy na I etap Olimpiady Wiedzy o Mediach

 • Język medialny jako kategoria opisu świata i tworzenia świata
 • Dyrygenci i wykonawcy polityki informacyjnej w Polsce po 1989 r.
 • Wiedza o mediach jako składowa kompetencji młodego pokolenia Polaków
 • Inforozrywka – nobilituje czy degraduje dziennikarza?
 • Czy dziennikarstwo prasowe ma szanse przetrwać? Miejsce prasy w dobie Internetu.

 

4. Prace wykonywane mogą być tylko indywidualnie. Prace zespołowe nie będą oceniane.

 

5. Zgodnie z Regulaminem Olimpiady Wiedzy o Mediach prace w I etapie mogą mieć formę: eseju (maksymalnie 10.000 znaków), filmu (maksymalnie 15 minut), nagrania audio, fotoreportażu lub fotokastu. Prace pisemne (eseje) należy przesyłać w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie bądź pendrivie), zaś prace mające jedną z pozostałych form – w wersji elektronicznej (na płycie bądź pendrivie).

6. Każda nadesłana praca powinna zawierać: Metrykę pracy (załącznik nr 2); Oświadczenie  rodzica lub prawnego opiekuna ucznia dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Olimpiady (załącznik nr 3); Oświadczenie dotyczące zgody na publikację pracy i przeniesienie na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych z tego tytułu (załącznik nr 4) oraz Oświadczenie, że praca konkursowa nie jest plagiatem (załącznik nr 5). Załączniki dostępne są na stronie internetowej:https://owm.edu.pl/do-pobrania/

7. Zgodnie z Regulaminem Olimpiady Wiedzy o Mediach ocenie podlegać będzie:

poprawność merytoryczna nadesłanych prac, pomysłowość ujęcia tematu, oryginalność oraz

umiejętność wyrażania własnej oceny zagadnienia poruszanego w temacie pracy. Prace

oceniane będą zgodnie z zasadami określonymi w Karcie oceny pracy.

 
8. Lista osób zakwalifikowanych do II (okręgowego) etapu VII edycji Olimpiady Wiedzy o

Mediach zostanie opublikowana na stronie internetowej Świętokrzyskiego Komitetu

Okręgowego  https://idi.ujk.edu.pl/konkurs/ dnia 27 listopada 2020 roku. Prześlemy ją

również do szkół.

 

 

Szanowni Państwo Nauczyciele, Drodzy Uczestnicy!

 

Współczesne media intrygują, dziwią, oburzają, często jednak powodem takiego stanu rzeczy jest brak rzetelnej wiedzy o ich funkcjonowaniu, historii i ewolucji, strukturze i mechanizmach działania. Pragniemy wyjść naprzeciw temu zjawisku i zachęcić społeczeństwo, a zwłaszcza ludzi młodych, do zainteresowania się tym jednym z elementów otaczającej nas rzeczywistości. Efektem tego jest inicjatywa zorganizowania Olimpiady Wiedzy o Mediach, której celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocja edukacji medialnej. W kolejnej, VII już edycji Olimpiady uczestnicy – uczniowie szkół ponadpodstawowych – walczyć będą o 48 indeksów na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach. Patronat nad Olimpiadą objęli: Minister Edukacji Narodowej i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przystąp do olimpiady: napisz esej, stwórz film, fotoreportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów, a następnie sprawdź swe umiejętności i wiedzę podczas testu na etapie okręgowym i na etapie centralnym.

Tematy na I etap Olimpiady

 1. Język medialny jako kategoria opisu świata i tworzenia świata
 2. Dyrygenci i wykonawcy polityki informacyjnej w Polsce po 1989 r.
 3. Wiedza o mediach jako składowa kompetencji młodego pokolenia Polaków
 4. Inforozrywka – nobilituje czy degraduje dziennikarza?
 5. Czy dziennikarstwo prasowe ma szanse przetrwać? Miejsce prasy w dobie Internetu

 

Na stronie https://owm.edu.pl/ uruchomiony został już elektroniczny formularz rejestracyjny.

 

Szczegółowe informacje o Olimpiadzie, a wśród nich m.in. regulamin, zakres tematyczny, literatura, niezbędne druki czy harmonogram znajdziecie Państwo na stronie  http://owm.edu.pl  

 

Kalendarium Olimpiady Wiedzy o Mediach na rok szkolny 2020/2021

 • Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 15 października 2020 roku
 • Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia13 listopada 2020 roku
 • Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 27 listopada 2020 roku
 • 18 grudnia 2020 roku– drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe)
 • 12-13 marca 2021 roku– trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)

 

Świętokrzyski Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Mediach informuje, że laureatami VI edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach z naszego okręgu zostali:
- Jakub Glibowski z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie,
- Angelika Kowalska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie.

Laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy!

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Mediach w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, podjął decyzję o odwołaniu eliminacji centralnych Olimpiady w dniach 13-14 marca 2020 roku. Szczegóły na stronie organizatora https://owm.edu.pl/.

Szanowni Państwo,

 

 • Zgodnie z regulaminem zakwalifikowani do etapu centralnego uczestnicy oraz jeden opiekun z okręgu (sekretarz Komitetu Okręgowego lub ktoś inny) mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży;

 

 • Jeżeli jednak na zawody, jak było to w ubiegłych latach, będą chcieli przyjechać nauczyciele, bądź rodzice uczestników, powinni jak najszybciej we własnym zakresie skontaktować się z hotelem i zarezerwować nocleg, samodzielnie się rozliczać i uzyskać fakturę. Rezerwacje dokonywane za pośrednictwem Komitetu Głównego oznaczają, że nie będzie możliwości uzyskania faktury. Ceny noclegów: pokój 1-osobowy – 129 zł, miejsce w pokoju 2-osobowym – 75 zł, miejsce w pokoju 3-osobowym 58 zł. Dwudniowe wyżywienie (bufet powitalny, obiad, kolacja, śniadanie, obiad) łącznie w cenie 70 zł. Podobnie jak latach ubiegłych uczestnicy nocują w hotelu Aramis przy ul. Mangalia 3B. Bardzo prosimy, aby decyzje w sprawie rezerwacji były podejmowane jak najszybciej, gdyż w ostatniej chwili brakuje już miejsc. Tych opiekunów, którzy chcieliby dokonać rezerwacji noclegów lub wyżywienia (nie potrzebują faktury) za pośrednictwem Komitetu Głównego, prosimy o kontakt mailowy z sekretarzem Olimpiady, dr. Mariuszem Włodarczykiem. Nauczycielom i rodzicom Komitet Główny nie finansuje dojazdów ani zakwaterowania;

 

 • Zwrot kosztów przejazdu odbywać się będzie na podstawie przedstawionych (pozostawionych) biletów. Preferowane są bilety kupione drogą internetową, by móc zostawić kopię wydruku. W przeciwnym razie uczestnicy otrzymają zwrot kosztów za drogę powrotną po nadesłaniu biletu drogą pocztową, na wskazany rachunek bankowy. Uczestnicy powinni mieć osobny bilet niż ich opiekunowie. Podróż powinna odbywać się komunikacją autobusową lub koleją (2 klasa). Nie będzie dokonywany zwrot za przejazd prywatnym samochodem;
 • Komitet Główny rezerwuje i pokrywa koszty tylko jednego noclegu (13/14 marca). Jeżeli uczestnicy będą chcieli dodatkowo zarezerwować jeszcze jeden nocleg, czynią to we własnym zakresie;

 

 • Rozpoczęcie zawodów 13 marca o godzinie 12.00 (rejestracja uczestników od godziny 10.00), zakończenie 14 marca około godziny 14.00. Szczegółowy program będzie na przełomie lutego i marca dostępny na stronie Olimpiady https://owm.edu.pl/

 

 

UWAGA!!!

 

Jeżeli wszyscy uczniowie przybędą ze swoimi opiekunami, nie będzie konieczna na etapie centralnym Olimpiady nasza obecność. Prosimy zatem  szczegółowe informacje o uczniach i ich opiekunach, jak najszybciej przekazać drogą mailową dr. Mariuszowi Włodarczykowi. Gdyby ktoś z Państwa opiekunów nie mógł uczestniczyć wraz uczniem w Olimpiadzie na etapie centralnym prosimy o kontakt mailowy z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bliższych informacji udzieli Państwu drogą mailową dr Mariusz Włodarczyk.

Etap centralny VI edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach odbędzie się w dniach 13-14 marca 2020 r. w budynku dawnej biblioteki UW na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Harmonogram etapu centralnego VI edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach

13 marca 2020 r. (piątek)

 • 10.00 – 11.45 – rejestracja uczestników, poczęstunek
 • 11.45 – powitanie uczestników przez władze uczelni i Komitet Główny Olimpiady
 • 12.00 – 13.00 – test z zakresu wiedzy o mediach
 • 12.30 – 13.30 – lunch
 • 13.30 – 14.40 – spotkanie z gościem
 • 14.40 – 14.50 – przerwa
 • 14.50 – 16.00 – spotkanie z gościem
 • 16.00 – 16.10 – przerwa
 • 16.10 – 17.20 – spotkanie z gościem
 • 17.20 – 17.40 – ogłoszenie wyników testu
 • 17.40 – 18.30 – przejazd do hotelu Aramis, zakwaterowanie
 • 19.00 –  obiadokolacja

14 marca 2020 r. (sobota)

 • 10.00 – 12.00 – quiz z udziałem publiczności
 • 12.00 – 12.15 – przerwa
 • 12.15 – 13.15 – wręczanie wszystkim uczestnikom oraz opiekunom dyplomów i nagród. Zakończenie VI edycji Olimpiady
 • 13.15 – 14.00 – lunch

 

Zachęcamy także do śledzenia strony Organizatora głównego (https://owm.edu.pl/), na której znajdują się przydatne informacje, np. mapa dojazdu na zawody.

 

 1. Bentkowska Martyna
 2. Dąbrowa Aleksandra
 3. Duraziński Dawid
 4. Glibowski Jakub
 5. Kawecki Andrzej
 6. Kowalska Angelika
 7. Maludzińska Angelika
 8. Palmowska Julia
 9. Szustakiewicz Kacper
 10. Walencik Emilia