1. Bentkowska Martyna
 2. Dąbrowa Aleksandra
 3. Duraziński Dawid
 4. Glibowski Jakub
 5. Kawecki Andrzej
 6. Kowalska Angelika
 7. Maludzińska Angelika
 8. Palmowska Julia
 9. Szustakiewicz Kacper
 10. Walencik Emilia

 

 

VI EDYCJA OLIMPIADY

 WIEDZY O MEDIACH

zawody okręgowe

(okręg świętokrzyski)

 

13 grudnia 2019 r. (piątek)

 

Miejsce:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

25-406 Kielce

ul. Uniwersytecka 17 (dawna Świętokrzyska 21D) , sala 214

 

 

Program

 

11.00 – 11.45  – Rejestracja Uczestników – laureatów I etapu Olimpiady,  przy sali 214

 

11.45 – 12.00 – Uroczyste rozpoczęcie II etapu VI edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach z udziałem Prodziekana ds. kształcenia dr. Tomasza Chrząstka i Z-cy Kierownika Katedry ds. kształcenia dr hab. Jolanty Kępy-Mętrak, sala 214

 

12.00 – 13.00 – Test z wiedzy o mediach

 

13.00 – 14.30 – Czas wolny: przerwa na poczęstunek, zwiedzanie Studenckiego Internetowego Radia FRASZKA i inne atrakcje.

 

14.30 – 14.45 – Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom II etapu, sala 214

 

WYNIKI I ETAPU VI EDYCJI OLIMPIADY WIEDZY O MEDIACH

Świętokrzyski Komitet Okręgowy

 

Lista zakwalifikowanych osób do II etapu Olimpiady Wiedzy o Mediach:

 

 

L.p.

 

Nazwisko i imię

 

Szkoła

1.

Walencik Emilia

I LO im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

2.

Stachura Marta

I LO im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

3.

Osowska Gabriela

V LO im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach

4.

Duraziński Dawid

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

5.

Klimczak Barbara

I LO im. Tadeusza Kościuszki w Busku - Zdroju

6.

Żukowska Alicja

VI LO im. Juliusza Słowackiego w Kielcach

7.

Stępień Sandra

V LO im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach

8.

Gibas Aleksandra

I LO im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

9.

Trela Adrian

I LO im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

10.

Glibowski Jakub

I LO im. ks. S. Wyszyńskiego w Staszowie

11.

Kowalska Angelika

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych we Włoszczowie

12.

Matysek Ernest

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

13.

Wawrzeńczyk Alicja

VI LO im. Juliusza Słowackiego w Kielcach

14.

Mosiołek Maria

V LO im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach

15.

Szlufik Natalia

V LO im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach

16.

Dąbrowa Aleksandra

VI LO im. Juliusza Słowackiego w Kielcach

17.

Kawecki Andrzej

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

18.

Cebula Karolina

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

19.

Gajda Natalia

V LO im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach

20.

Kupis Gabriela

I LO im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

21.

Gardocka Ida

V LO im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach

22.

Szustakiewicz Kacper

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

23.

Janus Agata

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

24.

Kozakowski Łukasz

V LO im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach

25.

Walerczak Paulina

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

26.

Mudryk Wiktoria

I LO im. Tadeusza Kościuszki w Busku - Zdroju

27.

Janik Maja

V LO im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach

28.

Kosior Jakub

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

29.

Maludzińska Angelika

I LO im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

30.

Kruzel Patryk

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

31.

Bryła Julia

I LO im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

32.

Rak Kinga

I LO im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

33.

Witkowska Wiktoria

I LO im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

34.

Banach Ewelina

V LO im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach

35.

Pikus Wiktoria

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Marcina Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim

36.

Sternik Aleksandra

I LO im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim

37.

Palmowska Julia

LO im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach

38.

Lawrenc Bartłomiej

V LO im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach

39.

Stopa Wiktoria

II LO im. Stanisława Staszica w Starachowicach

40.

Soboń Oliwia

I LO im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

41.

Łukasik Natalia

VI LO im. Juliusza Słowackiego w Kielcach

42.

Bentkowska Martyna

I LO im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

43.

Blicharska Patrycja

I LO im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

44.

Ramiączek Klaudia

V LO im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach

45.

Kowalska Gabriela

V LO im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach

46.

Błaszkiewicz Agnieszka

LO im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach

47.

Kozieł Milena

V LO im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach

48.

Cichy Katarzyna

I LO im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

49.

Sosnowska Kinga

I LO im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

50.

Bandrowska Maria

V LO im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach

 

 

Informujemy, że zawody okręgowe IV edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach odbędą się 13 grudnia 2019 roku (piątek) w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Uniwersytecka 17 (dawna ul. Świętokrzyska 21D_, 25-406 Kielce. Rozpoczęcie testu o godz. 12.00. od godziny 11.00 do 11.45 obowiązkowa rejestracja zakwalifikowanych uczestników. Prosimy o zabranie legitymacji szkolnych.

 Program i literatura do testu z wiedzy o mediach, który uczestnicy będą rozwiązywać, dostępne są na stronie internetowej http://owm.edu.pl/program-i-literatura/). Ogłoszenie wyników i wyłonienie laureatów, którzy pojadą na zawody centralne Olimpiady do Warszawy nastąpi tego samego dnia. Pomiędzy testem z wiedzy o mediach, a ogłoszeniem wyników, przewidujemy: czas wolny, poczęstunek, zwiedzanie Studenckiego Internetowego Radia FRASZKA.

 

Świętokrzyski Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Mediach

 

29 października 2019 roku dobiegnie końca rejestracja Uczestników VI edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach (I etap). Do 8 listopada 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) czekamy na prace przygotowane przez zgłoszonych Uczestników Olimpiady. Prosimy zapoznać się z wytycznymi:

1. Prace przesyłamy pocztą tradycyjną na adres:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
ul. Świętokrzyska 21D
25-406 Kielce
(z dopiskiem: Olimpiada Wiedzy o Mediach)

2. Prace przesłane mailem nie będą oceniane.

3. Tematy na I etap Olimpiady Wiedzy o Mediach

• Obraz mojego pokolenia w mediach społecznościowych
• Mała ojczyzna a dziennikarstwo – perspektywy rozwoju dziennikarstwa w regionie
• Czy to nadal informacja? Miejsce mediów w kampanii wyborczej
• Media w edukacji – jak pomagają, jak szkodzą?
• Fakty a oceny we współczesnych mediach

Prace wykonywane mogą być tylko indywidualnie. Prace zespołowe nie będą oceniane.

4. Zgodnie z Regulaminem Olimpiady Wiedzy o Mediach prace w I etapie mogą mieć formę: eseju (maksymalnie 10.000 znaków), filmu (maksymalnie 15 minut), nagrania audio, fotoreportażu lub fotokastu. Prace pisemne (eseje) należy przesyłać w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie bądź pendrivie), zaś prace mające jedną z pozostałych form – w wersji elektronicznej (na płycie bądź pendrivie).

5. Każda nadesłana praca powinna zawierać metrykę pracy (załącznik nr 2); oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna ucznia, dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Olimpiady (załącznik nr 3); oświadczenie dotyczące zgody na publikację pracy i przeniesienie na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych z tego tytułu (załącznik nr 4) oraz oświadczenie, że praca konkursowa nie jest plagiatem (załącznik nr 5). Załączniki dostępne są na stronie internetowej: http://owm.edu.pl/do-pobrania/

6. Zgodnie z Regulaminem Olimpiady Wiedzy o Mediach ocenie podlegać będzie: poprawność merytoryczna nadesłanych prac, pomysłowość ujęcia tematu, oryginalność oraz umiejętność wyrażania własnej oceny zagadnienia poruszanego w temacie pracy. Prace oceniane będą zgodnie z zasadami określonymi w Karcie oceny pracy.

7. Lista osób zakwalifikowanych do II etapu VI edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach zostanie opublikowana na stronie internetowej Świętokrzyskiego Komitetu Okręgowego http://www.ujk.edu.pl/konkurs/ dnia 22 listopada 2019 roku. Prześlemy ją również do szkół.

Świętokrzyski Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Mediach

Ze względu na problemy techniczne związane z rejestracją uczestników, termin rejestracji zostaje przedłużony o dwa tygodnie, tj. do 29 października 2019. 

Warszawa, 17 września 2018 r.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych,

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych

 

Współczesne media intrygują, dziwią, oburzają. Często jednak powodem takiego stanu rzeczy jest brak rzetelnej wiedzy o ich funkcjonowaniu, historii i ewolucji, strukturze i mechanizmach działania. Uniwersytet Jana Kochanowskiego wraz innymi uniwersytetami  pragnie wyjść naprzeciw temu zjawisku i zachęcić społeczeństwo, a zwłaszcza ludzi młodych, do zainteresowania się tym elementem otaczającej nas rzeczywistości. Efektem tego jest podjęta pięć lata temu inicjatywa polegająca na zorganizowaniu I edycji Konkursu Wiedzy o Mediach, a w kolejnych latach Olimpiady Wiedzy o Mediach. We wszystkich pięciu edycjach nasze przedsięwzięcie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony nauczycielii uczniów. Miło nam poinformować Państwa, że w tym roku szkolnym przystępujemy do organizacji VI edycji.

W Olimpiadzie tej, organizowanej przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz 15 innych uczelni z całego kraju, uczestnicy - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - walczyć będą o 48 indeksów na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach oraz o cenne nagrody rzeczowe (m.in. aparaty fotograficzne, słuchawki, programy antywirusowe, zestawy kosmetyków i książek) ufundowane przez sponsorów. Patronat nad Olimpiadą objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą o przekazanie uczniom informacji dotyczących Olimpiady.
W załączeniu przekazujemy plakat informacyjny oraz ulotki. Szczegóły znaleźć można na stronie http://owm.edu.pl.

Liczymy na to, że nasza inicjatywa, podobnie jak w latach ubiegłych, spotka się z życzliwym przyjęciem z Państwa strony i zaowocuje licznymi sukcesami Państwa uczniów.

 

 

Tematy na I etap Olimpiady

 1. Obraz mojego pokolenia w mediach społecznościowych
 2. Mała ojczyzna a dziennikarstwo – perspektywy rozwoju dziennikarstwa w regionie
 3. Czy to nadal informacja? Miejsce mediów w kampanii wyborczej
 4. Media w edukacji – jak pomagają, jak szkodzą?
 5. Fakty a oceny we współczesnych mediach

 

 

 

Szanowni Państwo poniżej program II etapu IV edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach (zawody okręgowe)

Program II etapu (PDF)

 

 

Przez dziesięciolecia został wypracowany pewien porządek: radio ogłaszało pewną informację, telewizja ją pokazywała, a prasa wyjaśniła. Dziś informacje można znaleźć w Internecie w dowolnym czasie i jeszcze w większości za darmo. Mogłoby się wydawać, że w wyniku cyfryzacji mediów nastąpiło niezwykłe ułatwienie rozpowszechniania i odbioru informacji. Jednak tak się nie stało. Zmieniły się relacje pomiędzy odbiorcą a informacją. Jak się okazuje, dziś uczestnictwo w akcie komunikacyjnym jest ważniejsze niż sam przekaz. W związku z tym znakomita większość odbiorców mediów jest zdezorientowana i nie wykorzystuje ich potencjału. Po części wynika to z braku rzetelnej wiedzy o ich funkcjonowaniu, strukturze i mechanizmach działania. 

Organizatorzy Konkursu Wiedzy o Mediach postanowili zmierzyć się z tym zjawiskiem i zainteresować przed wszystkim młodych ludzi problematyką świata mediów poprzez popularyzację wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocja edukacji medialnej. Organizatorem Konkursu jest Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Instytutem Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i 14 innymi uczelniami na terenie całego kraju. Nagrodami dla laureatów (uczniów klas maturalnych) są indeksy oraz staże i cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora dla wszystkich laureatów Konkursu.

Nie zastanawiaj się! -  napisz esej, stwórz film, fotoreportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów, a następnie sprawdź swoją wiedzę i umiejętności podczas testu na etapie okręgowym, a potem centralnym.

Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce: Regulamin Olimpiady


Drodzy Uczestnicy i Opiekunowie,

27 października 2017 roku zakończymy rejestrację Uczestników IV edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach (I etap). Do 13 listopada (decyduje data stempla pocztowego) czekamy na prace przygotowane przez zgłoszonych Uczestników Olimpiady. Prosimy zapoznać się z wytycznymi:

1. Prace przesyłamy pocztą tradycyjną na adres:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Instytut Dziennikarstwa i Informacji
ul. Świętokrzyska 21D
25-406 Kielce
(z dopiskiem: Olimpiada Wiedzy o Mediach)

2. Prace przesłane mailem nie będą oceniane.

3. Tematy na I etap Olimpiady Wiedzy o Mediach
•Swój i obcy – jak przedstawiać inne religie i kultury w mediach?
•Odpowiedzialność za słowo
•Internet jako źródło (dez)informacji
•Etyka i rzetelność w pracy dziennikarza
•Reklama – manipulacja czy zachęta?
Prace wykonywane mogą być tylko indywidualnie. Prace zespołowe nie będą oceniane.

4. Zgodnie z Regulaminem Olimpiady Wiedzy o Mediach prace w I etapie mogą mieć formę: eseju (maksymalnie 10.000 znaków), filmu (maksymalnie 15 minut), nagrania audio, fotoreportażu lub fotokastu. Prace pisemne (eseje) należy przesyłać w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie bądź pendrivie), zaś prace mające jedną z pozostałych form – w wersji elektronicznej (na płycie bądź pendrivie).

5. Każda nadesłana praca powinna zawierać metrykę pracy (załącznik nr 2); oświadczenie  rodzica lub prawnego opiekuna ucznia, dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Olimpiady (załącznik nr 3); oświadczenie dotyczące zgody na publikację pracy i przeniesienie na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych z tego tytułu (załącznik nr 4) oraz oświadczenie, że praca konkursowa nie jest plagiatem (załącznik nr 5). Załączniki dostępne są na stronie internetowej: http://owm.edu.pl/do-pobrania/

6. Zgodnie z Regulaminem Olimpiady Wiedzy o Mediach ocenie podlegać będzie: poprawność merytoryczna nadesłanych prac, pomysłowość ujęcia tematu, oryginalność oraz umiejętność wyrażania własnej oceny zagadnienia poruszanego w temacie pracy. Prace oceniane będą zgodnie z zasadami określonymi w Karcie oceny pracy.

7. Lista osób zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady Wiedzy o Mediach zostanie opublikowana na stronie internetowej Świętokrzyskiego Komitetu Okręgowego http://www.ujk.edu.pl/konkurs/

dnia 24 listopada 2017 roku. Prześlemy ją również do szkół.

Świętokrzyski Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Mediach