Baza Prac Dyplomowych
Stacjonarne
Magisterskie
Reklama jako środek komunikacji organizacji z otoczeniem zewnętrznym
2023
[2], 78 s., il., wykr.
Aneks, bibliogr.
Hombek Danuta
prof. dr hab.
Reklama
dziennikarstwo i komunikacja społeczna