Baza Prac Dyplomowych
Stacjonarne
Magisterskie
Reklama w mediach społecznościowych
2023
71 s., il., wykr.
Aneks, bibliogr.
Hombek Danuta
prof. dr hab.
Reklama. Media
dziennikarstwo i komunikacja społeczna