Baza Prac Dyplomowych
Stacjonarne
Licencjackie
Wojna polsko-bolszewicka i pokój ryski w świetle wybranej prasy codziennej z lat 1919-1921 - "Gazeta Lwowska", "Gazeta Warszawska" i "Kurier Poznański"
2023
[1], 134 s., il.
Bibliogr.
Krasińska Izabela
dr hab. prof. UJK
Historia prasy
dziennikarstwo i komunikacja społeczna