Baza Prac Dyplomowych
Stacjonarne
Magisterskie
Manipulacja w mediach na podstawie wybranych serwisów informacyjnych
2022
83 s., il., wykr.
Bibliogr.
Dąbrowska-Cendrowska Olga
dr hab. prof. UJK
Media
dziennikarstwo i komunikacja społeczna