Baza Prac Dyplomowych
Stacjonarne
Licencjackie
Fenomen lalki Barbie we współczesnej kulturze popularnej. Próba analizy zjawiska kulturowego na przykładzie kanału YouTube "Barbie" oraz magazynów dla dziewcząt
2022
65 s., wykr.
Bibliogr.
Piasecka-Strzelec Renata
dr hab. prof. UJK
Media
dziennikarstwo i komunikacja społeczna