Baza Prac Dyplomowych
Stacjonarne
Licencjackie
Uprzedmiotowienie kobiet w reklamie
2022
62 s., il., wykr.
Aneks, bibliogr.
Mielczarek Tomasz
prof. dr hab.
Reklama
dziennikarstwo i komunikacja społeczna