Baza Prac Dyplomowych
Stacjonarne
Licencjackie
Kampania prezydencka w Polsce w 2020 roku na łamach tygodników "Polityka" i "Sieci"
2022
80 s., il., wykr.
Bibliogr.
Krasińska Izabela
dr hab. prof. UJK
Prasoznawstwo
dziennikarstwo i komunikacja społeczna