Baza Prac Dyplomowych
Stacjonarne
Licencjackie
Kultura popularna i literatura fantastyczna na łamach "Nowej Fantastyki" w latach 2013-2020
2022
64 s.
Bibliogr.
Mielczarek Tomasz
prof. dr hab.
Prasoznawstwo
dziennikarstwo i komunikacja społeczna