Baza Prac Dyplomowych
Stacjonarne
Magisterskie
"Kurier Masłowski" 1999-2021. Próba monografii
2022
114 s., il., wykr.
Aneks, bibliogr.
Lubczyńska Aleksandra
dr hab. prof. UJK
Prasoznawstwo
dziennikarstwo i komunikacja społeczna